Định dạng gói tin của IPv6

1. Ipv6 header Version: Chỉ định phiên bản của IP, có giá trị 4 bit Class: Trường này được sử dụng để biểu diễn mức ưu tiên của gói tin. Payload Length: Trường này thay thế cho trường Total length của địa chỉ ipv4. Tuy nhiên, nó chỉ xác định […]

Hướng dẫn sử dụng IPKVM

Chào các Bạn, Kỹ thuật xin hướng dẫn cách sử dụng IPKVM như sau: IPKVM là gì? IP KVM là thiết bị hỗ trợ remote từ xa vào máy chủ Server thông qua đường truyền mạng riêng của IP KVM với IP KVM ta có thể sử dụng để setup Bios, […]

Hướng dẫn truy cập console OpenVZ

Chào các Bạn, Mình xin hướng dẫn truy cập console của OpenVZ. 1. Truy cập vào giao diên quản lý của VPS 2. Truy cập vào serial Console–> Chọn khoản thời gian cần tạo user để truy cập 3. Sau khi create session sẽ được cung cấp các thông tin cần […]

Hướng dẫn Cấu hình xác minh 2 bước SSH trên CentOS 6 sử dụng Google Authenticator

Chào các Bạn, Mình xin hướng dẫn cấu hình xác minh 2 bước sử dụng Google Authenticator như sau: Bước 1: Download các gói cần thiết để hỗ trợ cài đặt yum install make gcc pam-devel Bước 2: Tải gói  libpam-google-authenticator-1.0-source wget https://raw.githubusercontent.com/yangcvo/Google-Authenticator/master/libpam-google-authenticator-1.0-source.tar.bz2 Bước 3: Giải nén và cài đặt tar […]

Hướng dẫn sao lưu toàn bộ dữ liệu trên command line trên DirectAdmin

Chào các Bạn, Mình xin hướng dẫn cách backup full data sử dụng dòng lệnh như sau: Bước 1: Chạy dòng lệnh sau: echo “action=backup&append%5Fto%5Fpath=nothing&database%5Fdata%5Faware=yes&e mail%5Fdata%5Faware=yes&local%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackup s&owner=admin&type=admin&value=multiple&when=now&where=local&who=all” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue Để đưa vào hàng đợi việc backup . Bước 2: Tiếp tục thực hiện lệnh sau: /usr/local/directadmin/dataskq d200 Lệnh này sẽ […]