Hướng dẫn cài đặt vsftpd lên Centos 6

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VSFTPD LÊN CENTOS 6. Xin chào các bạn! Đến với bài viết này kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn cài đặt vsftpd server lên máy chủ Centos 6. Đầu tiên kỹ thuật xin giới thiệu sơ về FTP, FTP là chữ viết tắt của File Transfer […]

Hướng dẫn cài đặt CentOS 6

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX CENTOS 6.7. Xin chào các bạn! Để biết rõ hơn về centos, kỹ thuật xin giới thiệu sơ bộ đôi nét về hệ điều hành này. Centos là một hệ điều hành dựa trên  linux kernel và hoàn toàn thuộc họ redhat […]

Hướng dẫn cài đặt Dante trên Ubuntu 14.04

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DANTE SOCKS SERVER LÊN UBUNTU 14.04. Xin chào các bạn! Đến với bài viết này kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SOCKS server mang tên Dante lên linux Ubuntu 14.04. Đầu tiên kỹ thuật xin giới thiệu sợ bộ về SOCKS server […]

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 6

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÔ HÌNH WEBSERVER LAMP (APACHE, LÊN SERVER CENTOS 6. Xin chào các bạn! Đến với bài viết này kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt mô hình webserver LAMP lên hệ điều hành centos 6. LAMP là một mô hình webserver rất thông […]

Hướng dẫn cài đặt webserver LEMP lên VPS/Server.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÔ HÌNH WEBSERVER LEMP (LINUX, NGINX, MYSQL, PHP) LÊN VPS/SERVER TẠI 123HOST. 123host Xin chào các bạn! Đến với bài viết này kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt mô hình webserver rất phổ thông và rất được ưu chuộng vì có nhiều tình […]

Hướng dẫn cấu hình Browser caching.

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH BROWSER CACHING ĐỂ TĂNG TỐC ĐỘ LOAD WEBSITE. Xin chào các bạn! Đến với bài viết này các bạn sẽ được hướng dẫn cấu hình rất có ích cho website của mình là Browser caching. Trước tiên ta nên tìm hiểu sơ bộ về browser caching […]