Hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin

Chào Khách hàng,

Kỹ thuật xin hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin.

Bước 1: Sau khi tạo mua dịch vụ SSL tạo 123HOST, kỹ thuật sẽ tiến hành kích hoạt dịch vụ SSL cho Khách hàng lúc này Khách hàng sẽ nhận được 3 file để tiến hành cài đặt SSL lên hosting. 3 file lần lượt là:

PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA

 + File PRIVATE KEY: Khách hàng có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/).

 + File CERTIFICATE và CA: 2 file này Khách hàng có thể truy cập vào trang quản lý dịch vụ: client.123host.vn

1

 Tải 2 file Cert và CA về

2

 + Vậy lúc này Khách hàng sẽ có 3 file cần thiết để cài đăt SSL lên hosting.

3

Bước 2: Tiến hành truy cập trang quản lý DirectAdmin –> Chọn SSL Certificates

12

Bước 3: tích chọn mục Paste a pre-generated certificate and key –> Dán lần lượt nội dung 2 file  CERTIFICATE – PRIVATE KEY  –> Save.

13

Bước 4:  Sau khi save 2 file trên, quay lại giao diện SSL Certificates –> Cick Here to paste a CA Root Certificate

14

Bước 5: Dán nội dung của file CA vào khung và Save lại

15

Bước 6: Sau khi xong Khách hàng đợi vài phút, đăng nhập vào link domain qua giao thức HTTPS để kiểm tra

16

Chúc Khách hàng thành công!

Rate This Article

Hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin
5 (100%) 1 vote

Leave A Comment?